Maak ChatGPT een onderdeel van ons onderwijs

20.01.2023

Waarom is dit belangrijk? Op verschillende plaatsen in de wereld schiet de onderwijssector in een kramp door ChatGPT te verbannen of het gebruik onmogelijk te maken. Ons voorstel: Als er toch hervormd moet worden, doe het dan future proof mét deze nieuwe technologie.

Dit stuk schetst hoe onderwijzers ofwel hervormingen voorstellen omdat ze studenten en ChatGPT wantrouwen ofwel zoeken naar manieren om de technologie te integreren in de huidige manier van werken. Wij stellen constructieve hervormingen voor en formuleren een aantal aanbevelingen.

“Studenten zullen plagiëren omdat plagiëren met ChatGPT kan.”

Docenten wantrouwen leerlingen en ChatGPT

“Studenten zullen plagiëren omdat plagiëren met ChatGPT kan.” (Een docent uit de Universiteit van Florida, Bron: NYTimes) Er zijn onderwijzers die geen vertrouwen hebben in hun studenten. Hierdoor worden verschillende maatregelen genomen:

 • New Yorkse scholen blokkeren ChatGPT en ook in Nederland denken docenten na om ChatGPT gebruik tegen te gaan al gaat dat niet via een complete ban. De vraag is hoe effectief het is om ChatGPT op een netwerk te blokkeren. Een leerling kan dit via haar of zijn gsm omzeilen.

 • AI Plagiaatdetectie wordt als oplossing naar voren geschoven. Turnitin gaf zelf reeds aan om AI-gegenereerde teksten te herkennen in de nabije toekomst. Open AI heeft ook een eigen AI detector om AI-gegenereerde content te detecteren die nu al werkt.

 • Opdrachten worden creatiever. ChatGPT kan goed doorsnee werk leveren dat niet origineel is maar wel duidelijk. Onderwijzers denken na over het belonen van creatieve, originele denkpistes. Studenten die matig of helemaal niet creatief zijn gaan het hierdoor moeilijker krijgen.

 • Opdrachten ontwerpen waar ChatGPT slecht scoort. Leerkrachten moedigen het gebruik van obscuurdere bronnen en recenter materiaal aan of stellen het voor als vereiste. ChatGPT kent bepaalde teksten niet omdat ze niet in de trainingsset zitten. Een voorbeeld is daar Nederlands materiaal. Maar ook alle Engelse content die verscheen na 2021.

 • Opdrachten gaan terug offline of ChatGPT gaat offline. Onderwijzers ontwerpen opdrachten zonder computer of met computers waarop ChatGPT geblokkeerd wordt. Deze trend hoeft niet slecht te zijn want dat wil zeggen dat er docenten nabij zijn die extra begeleiding kunnen geven bij opdrachten.

Docenten vertrouwen hun studenten met ChatGPT

Zowel in binnen- als buitenland zijn er voorbeelden van onderwijzers en instellingen die wel geloven in ChatGPT in het onderwijs. ChatGPT biedt ondersteuning om te leren en les te geven.

 • Gedragscodes voor integriteit in onderzoek en taken maken krijgen een update. In plaats van ChatGPT te verbannen worden voorbeelden gegeven van hoe het wel en niet gebruikt kan worden in onderwijs door studenten.

 • ChatGPT als brainstormpartner. De chatbot kan de usual suspects identificeren en een eerste, zij het iets minder origineel, idee geven. Studenten kunnen hier dan op verder werken.

 • ChatGPT als voorbeeld om uit te leren. In Het Uur van de Waarheid verwijst Kristin Van Damme naar een opdracht met haar studenten waarin ze hun essay vergeleken met het essay van ChatGPT. Studenten leren hieruit hoe ze bepaalde argumenten verder kunnen uitwerken, maar ook waar het systeem kromme redeneringen maakt.

 • ChatGPT als onderwijsassistent: docenten kunnen ook met ChatGPT aan de slag. Het systeem is heel goed in het bedenken van vragen voor examens en maken van voorbeeldantwoorden. Leerkrachten kunnen een deel van hun werk verlichten indien ze dat wensen.

Voordelen zonder nadelen

Zowel het ChatGPT tegen- als het voorkamp pleit voor hervormingen om integriteit en zelfstandig leren mogelijk te maken. Onderwijshervormingen die rekening houden met generatieve AI zoals ChatGPT doen het best hervormingen om negatieve uitwassen tegen te gaan in combinatie met hervormingen om de voordelen te maximaliseren.

De dreiging van een ban van dit soort toepassingen veroorzaakt even veel extra werk voor docenten en leerkrachten als een harmonieus samen leven. Het is de plicht van het onderwijs om studenten klaar te maken voor de wereld van morgen. Dus als het toch even veel werk is, is samen leren werken met AI de enige weg voorwaarts.

Aanbevelingen


 • Er is een afsprakenkader nodig zodat onderwijzers die willen er mee aan de slag kunnen. Het kader stelt voor hoe en onder welke voorwaarden ChatGPT en andere generatieve AI kan worden gebruikt in onderwijs.

 • Goede voorbeelden delen om actief ChatGPT te integreren in onderwijs zoals bijvoorbeeld het schrijven van opstellen; het assisteren in brainstorms en ChatGPT antwoorden van een oefenexamen verbeteren behoren tot de mogelijkheden.

 • Ontwikkel een online opleiding om met ChatGPT te werken als leerkracht. De tool is redelijk gebruiksvriendelijk, dus het moet vooral gaan over goede praktijken die leren en onderwijzen verrijken.

 • Stel gedragscodes op voor studenten waarin grenzen worden gesteld aan het gebruik van generatieve AI in onderwijs. Deze codes omvatten best voorbeelden zodat het duidelijk is wat wel en niet kan.

 • Makers van generatieve AI mee verantwoordelijk maken voor het identificeren van AI-gegenereerde inhoud daar waar authenticiteit belangrijks is: examens en bepaalde opdrachten.