TOOL

Uitbreiding van het Digitaal Inclusie kaartspel: extra profielkaarten

23.08.2022

Ken je het Digitaal Inclusie kaartspel al van het Kenniscentrum Data & Maatschappij? Deze tool is voor eenieder die meer wil weten over digitale uitsluitingsmechanismen of die de eigen digitale diensten of producten wil toetsen aan een set van karakters (persona) die elk hun eigen specifieke drempels ervaren. Zo kan jij nagaan of jouw product of dienst wel echt toegankelijk en gebruiksvriendelijk is!

Het kaartspel werd onlangs uitgebreid met enkele nieuwe profielkaarten (persona). Zo kan je jouw digitale dienst of product nog beter toetsen op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Download de nieuwe profielkaarten en het gehele kaartspel (inclusief handleiding!) en denk in je ontwerpteam na hoe je jouw product of dienst kan verbeteren.

Waarom nieuwe profielkaarten?

Bij de voorstelling van het kaartspel en tijdens enkele workshops die we gaven met het kaartspel, kregen we de reactie dat er te weinig profielkaarten in het kaartspel zitten die vooral drempels ervaren met betrekking tot toegang tot digitale diensten en producten.

Daarom ontwikkelden we vier extra profielkaarten samen met Mediawijs, het Kenniscentrum voor Digitale en Mediawijsheid, en het INDIMO project, dat de voordelen van digitaal met elkaar verbonden vervoerssystemen wil uitbreiden voor personen die drempels ondervinden met de toegang tot en het gebruik van dergelijke systemen.

Het Digitaal Inclusie kaartspel bevat nu 20 profielkaarten, 20 situatiekaarten, 1 blanco trajectkaart en 1 blanco oplossingskaart. Voor meer informatie over de het kaartspel en de verschillende kaarten, klik hier.

Mist er voor jou toch nog een specifieke profielkaart? Denk je aan een bepaald profiel waarmee je in aanraking komt op het werk en is dit niet vervat in deze 20 profielkaarten? Geen nood, in het kaartspel vind je een blanco profiel- (en situatie)kaart terug zodat je dit eigenhandig kan toevoegen.

Spelen maar!

Download

https://data-en-maatschappij.ai/tools/digital-inclusion-kaartspel