Paper

How to Ensure Effective Enforcement of the Artificial Intelligence Act?

Visiepaper geschreven door Martin Ebers in het kader van zijn fellowship in mei 2022 bij het Kenniscentrum Data & Maatschappij- CiTiP KU Leuven


In deze bijdrage (in het Engels) gaat Martin Ebers (University of Tartu) dieper in op de vraag of de voorgestelde AI Verordening (AI Act) op effectieve wijze kan worden gehandhaafd. De auteur toont aan dat dit momenteel niet het geval is en doet daarbij eveneens een aantal aanbevelingen.

Deze paper geeft de visie van de auteurs weer en is niet noodzakelijk een weergave van de visie van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en CiTiP. Met deze paper willen we bijdragen aan het bestaande debat rond AI. Disclaimer.


Photo by Ali Shah Lakhani on Unsplash