beleidsmonitor

Nederland - Werknemers monitoren door middel van webcams is illegaal

Een Amerikaans bedrijf eiste van zijn werknemer in Nederland dat zijn webcam tijdens de werkuren aan zou staan. De werknemer weigerde dit en werd door het bedrijf ontslagen. De rechtbank oordeelde dat zijn ontslag en het webcamtoezicht ongeoorloofd waren.

Wat: Rechterlijke beslissing

Impactscore: 1

Voor wie: werkgevers, werknemers, vakbonden

URL: https://uitspraken.rechtspraak...

Samenvatting

Zie EN-versie