Tag: Netherlands

Nederland - Werknemers monitoren door middel van webcams is illegaal
Nederland - Werknemers monitoren door middel van webcams is illegaal

Een Nederlandse rechtbank oordeelde dat het monitoren van een werknemer door middel van een webcam onwettelijk is.

Publicaties
Nederland - Rapport Deepfakes: de juridische uitdagingen van een synthetische samenleving
Nederland - Rapport Deepfakes: de juridische uitdagingen van een synthetische samenleving

Een Nederlandse rijksonderzoeksinstelling heeft een omvattend rapport omtrent de juridische uitdagingen van deepfakes gepubliceerd.

Publicaties
Nederland - Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes
Nederland - Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

Algoritmes die gebruikt worden door de Nederlandse rijksoverheid moeten voortaan voldoen aan een mensenrechtentoets

Publicaties
België - Study on Potential Policy Measures to Promote the Uptake and the Use of AI in Belgium in Specific Economic Domains
België - Study on Potential Policy Measures to Promote the Uptake and the Use of AI in Belgium in Specific Economic Domains

De Belgische FOD Economie heeft een uitgebreide studie gepubliceerd in verband met de impact van AI op het Belgische economische recht (bv. IE, verzekeringen, mededingingsrecht etc.)

Publicaties
Nederland – Rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie
Nederland – Rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

Dit rapport stelt dat AI-technologie een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid.

Publicaties