Tag: Nederland

Nederland - Werknemers monitoren door middel van webcams is illegaal
Nederland - Werknemers monitoren door middel van webcams is illegaal

Een Nederlandse rechtbank oordeelde dat het monitoren van een werknemer door middel van een webcam onwettelijk is.

Publicaties
Nederland - Rapport Deepfakes: de juridische uitdagingen van een synthetische samenleving
Nederland - Rapport Deepfakes: de juridische uitdagingen van een synthetische samenleving

Een Nederlandse rijksonderzoeksinstelling heeft een omvattend rapport omtrent de juridische uitdagingen van deepfakes gepubliceerd.

Publicaties
België - Study on Potential Policy Measures to Promote the Uptake and the Use of AI in Belgium in Specific Economic Domains
België - Study on Potential Policy Measures to Promote the Uptake and the Use of AI in Belgium in Specific Economic Domains

De Belgische FOD Economie heeft een uitgebreide studie gepubliceerd in verband met de impact van AI op het Belgische economische recht (bv. IE, verzekeringen, mededingingsrecht etc.)

Publicaties
Nederland – Rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie
Nederland – Rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

Dit rapport stelt dat AI-technologie een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid.

Publicaties
Verslag Data-Date: Privacy in Smart Cities
Verslag Data-Date: Privacy in Smart Cities

Tijdens de Data-Date “Privacy in smart cities” gingen we dieper in opde bescherming van persoonsgegevens in de ontwikkeling van Smart Cities.

Publicaties
Nederland - Transparantie en bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Nederland - Transparantie en bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Nederlandse rechtbank oordeelt dat Ola Cabs gebruik maakt van geautomatiseerde beslissingen en legt het bedrijf op om transparanter te zijn naar haar chauffeurs.

Publicaties
Nederland– De Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021
Nederland– De Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

Een korte bespreking van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

Publicaties