Oproep

Policy prototyping 2024: oproep voor deelnemers

05.06.2024

Het Kenniscentrum Data & Maatschappij start een nieuw policy prototyping-project waarin de verplichting tot het uitoefenen van menselijk toezicht uit de AI-Verordening ("AIV") bij risicovolle AI-toepassingen onder de loep wordt genomen. We zijn op zoek naar partijen die bij dit project betrokken willen worden en deskundigen die ons kunnen ondersteunen bij het maken van prototypes.

Policy prototyping of beleidsprototypering verwijst naar een innovatieve manier van beleidsvorming, vergelijkbaar met product- of bèta-testen. In tegenstelling tot traditionele beleidsvorming, waarbij allerlei belanghebbenden regels ‘slechts’ bespreken voordat ze in werking treden, omvat ‘policy prototyping’ een fase waarin nieuwe ontwerpregels in de praktijk worden getest voordat ze definitief worden gemaakt en vastgesteld. Lees hier meer over policy prototyping.

In 2023 organiseerden we reeds een policy prototyping oefening rond de transparantie-vereisten onder de AIV (arts. 13 en 50). De resultaten en het rapport vind je hier

Policy Prototyping 2024

Ons volgend project zal zich focussen op de verplichting tot menselijk toezicht op risicovolle AI-systemen uit de AI-Verordening (artikel 14). Meer bepaald gaat het om:

  • De verplichting tot het ontwerpen en ontwikkelen van AI-systemen met het oog op het faciliteren van effectief menselijk toezicht;
  • De soorten maatregelen om menselijk toezicht in te bouwen in een AI-systeem of procesmatig mogelijk te maken.

In de loop van dit project, plannen we om:

  • de beoogde vereisten inzake menselijk toezicht in detail te analyseren en te beoordelen.
  • Praktische documenten te creëren, inclusief prototype beslissingsondersteuningsprocessen en prototype instructies voor menselijk toezicht.
  • Feedback te verzamelen over de vereisten inzake menselijk toezicht en hun praktische haalbaarheid.

Miniature figurines of men and women gathered around a table and flip charts in a modern meeting room, occupied with creating a policy prototype, digital art

Oproep voor deelnemers

Om dit te verwezenlijken plannen wij in de eerste week van september 2024 minstens 1 co-creatieworkshop. Deze workshop zal verschillende doelstellingen hebben, die we aan de deelnemers zullen communiceren.

Met oog op deze oefening is het Kenniscentrum is op zoek naar:

Geïnteresseerde belanghebbenden/partijen

  • Bedrijven die gebruik maken van AI of AI ontwikkelen, eindgebruikers/individuen, middenveldorganisaties, adviseurs,...
  • Functie: testpanel & klankbord

Deelnemende ontwikkelaars hebben de kans om hun AI-toepassing als basis te laten dienen voor de prototype documenten die in de loop van dit project zullen worden ontwikkeld. Eindgebruikers kunnen beoordelen of de verschafte prototypes en/of de wettelijke vereisten het doel bereiken. Vervolgens kunnen zij persoonlijke feedback geven op het prototype en eventueel de praktische haalbaarheid van de vereisten inzake menselijk toezicht van de AI-Verordening. Het Kenniscentrum zal de verzamelde feedback gebruiken bij het geven van adviezen en inzichten over de AI-Verordening aan beleidsmakers en andere stakeholders.

Experts

  • Experts met (praktische) ervaring/expertise in het faciliteren van menselijk toezicht in een technologische context
  • Functie: co-creatie en ontwikkeling van prototypes

Experts zullen de prototypes helpen vormgeven door input te leveren tijdens workshops en, door middel van het eindresultaat, mee wegen op het debat over de AI-verordening. Door deelname krijgen zij de kans om in contact te komen met geïnteresseerde belanghebbenden/partijen en hun vaardigheden te verbeteren.

Heb jij interesse om deel te nemen of wens jij meer informatie te krijgen?

Neem dan contact op met Thomas.gils@kuleuven.be en Wannes.Ooms@kuleuven.be.