Tag: ANPR

Bevraging: Hoe denken Vlamingen over de dataficatie van het publieke domein?
Bevraging: Hoe denken Vlamingen over de dataficatie van het publieke domein?

Elk jaar voert het Kenniscentrum Data & Maatschappij een onderzoek uit waarbij het via een grootschalige bevraging de attitudes, percepties en praktijken van Vlamingen over datagedreven technologieën bevraagt. Dit jaar keek het naar het gebruik van deze technologieën in het publieke domein.

Publicaties
Verslag Data-Date: Privacy in Smart Cities
Verslag Data-Date: Privacy in Smart Cities

Tijdens de Data-Date “Privacy in smart cities” gingen we dieper in opde bescherming van persoonsgegevens in de ontwikkeling van Smart Cities.

Publicaties
Opinie:  'Surveillance' is niet noodzakelijk de beste term
Opinie: 'Surveillance' is niet noodzakelijk de beste term

Rob Heyman waarschuwt voor de neiging om elke vorm van cameratoezicht meteen als 'surveillance' te labelen: dit belemmert namelijk elke discussie over de potentiële maatschappelijke meerwaarde

Publicaties
Verslag Data-Date: Sharing is caring? Bevoegdheidsverdelingen, mobiliteit en data
Verslag Data-Date: Sharing is caring? Bevoegdheidsverdelingen, mobiliteit en data

Tijdens de Data-Date “Sharing is caring? Bevoegdheidsverdelingen, data en mobiliteit” gingen we dieper in op de gemiste opportuniteiten voor data in duurzame mobiliteit. Lees het verslag hier of herbekijk de Data-Date hier.

Publicaties
Rapport: Bevoegdheden en het delen van gegevens [update]
Rapport: Bevoegdheden en het delen van gegevens [update]

In dit rapport staat de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende beleidsniveaus en de impact ervan op data-gedreven beleid en onderzoek centraal.

Publicaties
Raad van Europa: Guidelines on Facial Recognition
Raad van Europa: Guidelines on Facial Recognition

De Raad van Europa heeft richtlijnen opgesteld voor gezichtsherkenningstechnologie.

Publicaties
brAInfood: Welke obstakels belemmeren het delen van ANPR-gegevens in België?
brAInfood: Welke obstakels belemmeren het delen van ANPR-gegevens in België?

Deze brAInfood legt mogelijke pijnpunten voor gegevensdeling bloot aan de hand van het voorbeeld ANPR (Automatic Number Plate Recognition).

Publicaties